Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

8 Haziran 20222022-06-08 22:38

 

Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmekte olup bu açık rıza metni; aşağıda belirtilen belirli konulara ilişkin bilgilendirme içermektedir ve bu metne onay verip vermemek konusunda özgür olduğunuzu hatırlatmak isteriz. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesi kapsamında, kanundan kaynaklanan hukuki sebeplere dayanarak ve açık rızanızı almaksızın hangi kişisel verilerinizi işlediğimizi, “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni”nde okumuştunuz.  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Mehmet Melih Dündar Şahıs Şirketi – Bi’akıl olarak; çalışan adayımız olmanız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (6698/5) haller haricinde, işlenmesi için açık rıza gereken bir kişisel verinizi işlemiyoruz. 

Başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla özgeçmişinizin yurtiçinde yerleşik gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılmasına, 

Kişisel verilerimin tarafınızca muhafaza edilmesine, 

Özgür irademle rıza göstermeyi, 

Kabul ediyorum.

Veri Sahibi 
Adı Soyadı  
Tarih  
İmza