Çakra sistemi, evrenin yedi seviyeli felsefi bir modelidir. 

Çakralar, Batı’ya Yoga geleneği ve uygulaması ile gelmiştir.  
Yoga (bir araya gelme, bir olma anlamına gelir) dünyevi ve spiritüel olanı bağlayan fiziksel ve zihinsel uygulamalar aracılığıyla bireyi ilahi olanla birleştirmek üzere tasarlanmış bir disiplindir. Bu amaca, bilincin giderek genişleyen hallerinden geçerek ulaşılır. 

Çakralar bilimsel olarak kanıtlanmasalar da Yoga geleneğinde büyük önem taşıyorlar. Çünkü bilinç, bu merkezlerden geçtikçe psişi dönüşmeye başlıyor. 

Çakra yaşam gücü enerjisini alan, kendi içinde eriten ve ifadeye dönüştüren bir merkezdir.  

Bu konuda daha fazlasını merak ediyorsan, online atölyeler için Bi’akıl’daki “Yaşam” kategorisini takip edebilirsin! 

Çakra kelimesi “çark”, “tekerlek” olarak tercüme edilir ve ana sinir düğümlerinden omurganın önüne doğru yayılan, biyoenerjik aktivite gösteren küreleri ifade eder. Sanskrit bir sözcüktür ve zihin ile bedenin kesiştiği bir noktaya işaret eder.  
 
Çakralar aynı zamanda lotuslar olarak da adlandırılır.  
Bir çakranın açılması, lotus çiçeğinin yapraklarının açılması ile de sembolize edilir. Çiçekler gibi çakralar da içindeki bilicin durumuna göre açar ya da solar.  

Adsiz tasarim 19


Bu çakralardan, kuyruk sokumundan başın tepesine uzanan enerji hattına dizilmiş şekilde yedi adet bulunur. Ayrıca ellerde, ayaklarda, parmak uçlarında ve omuzlarda ikincil çakralar vardır. Çakra sistemi 4000 yıldan daha uzun bir süre önce Hindistan’dan çıkmıştır. Çakralardan, kadim metinler olan Vedalarda, daha sonra Upanişadlarda, Patanjali’nin Yoga Sutra’sında ve en kapsamlı olarak da on altıncı yüzyılda Hint bir yoginin yazdığı Sat-Chakra-Nirupana adlı metinde bahsedilir. 

Çakralar hakkında daha fazlasını öğrenmek için Bi’akıl’da yakında gerçekleşecek online atölyeleri takip etmeyi unutma! @biakilapp 
 
1920’lerde, çakralar Arthur Avalon tarafından kendisinin The Serpent Power (Yılan Gücü) kitabıyla Batı’ya getirilir. Bugünlerde çakralar beden ve metafizik alemlerle ilişkili psişeyi bağlayan popüler bir kavramdır.  
 
Çakralar, özünde fiziksel olarak var olan yapılar değildir. Duygular, fikirler gibi fiziksel bir nesne olarak tutunamazlar; ancak spiritüel enerjinin fiziksel düzlemdeki dışa vurumu olduklarından beden üzerindeki güçlü bir etkileri vardır. Çakra kalıpları beden-zihin ara yüzünün derinlerinde programlanmıştır ve fiziksel işlerliğimizle güçlü bir ilişkiye sahiptir. Aynen duyguların yapabildiği ve yaptığı şekilde nefesimizi, kalp atış hızımızı ve metabolizmamızı etkilediği gibi, farklı çakralardaki aktiviteler salgı bezlerimizle ilgili süreçlerimizi ve davranışlarımızı etkiler.  
 
Yoga, nefes, biyoenerji, fiziksel egzersizler, meditasyon ve imgelem gibi teknikleri kullanarak da çakralarımıza, hayatımıza ve sağlığımıza etki edebiliriz. Bu sistemin özel değerlerinden biri de hem bedene hem zihne tesir edebilmesi ve ikisi aracılığıyla da erişilebilir olmasıdır. Dolayısıyla her ne kadar fiziksel anlamda var olmasalar da çakraların bir yeri olduğu söylenir. Çakralar maddesel anlamda elle tutulur gözle görülür yapılar olmasalar da fiziksel bedenimizin şeklinde, hayatımızda ortaya çıkan biçimler ve düşünme, hissetme ve hayatın bize sunduğu durumları ele alış şeklimizde kendini ortaya koyar. Rüzgârı bir ağacın dalının yapraklarının hareketinde görebildiğimiz gibi, çakralar da kendi etrafımızda yarattıklarımızla görülebilir.  
 
Çakra sistemi yaşam gücümüzü düzenlediğimiz enerji yapısını anlatır.  
Çakra sistemi evrenin engin bir temsilidir. Yedi seviyenin her biri insan hayatının başlı başına yer kaplayan ana alanlarını temsil eder.  
 
Sevgi ve ilişki meseleleri, güç ve spiritüellik, duygu ve dürtü, hepsi incelenmek ve anlaşılmak için yakarır. Çakra sistemi evrimsel bir program ve hayatlarımızı yeni baştan programlamak için kullanılabilir. Eğer bunu bireysel seviyede öğrenebilirsek, belki aynı yöntemleri kültürümüzü ve çevremizi dönüştürmek için de kullanabiliriz. 
 
“Spirütellik bilinçteki ilahın uyanışıdır.” Harish Johari 
 
Çakralar yaşam enerjilerini karşılamak, sindirmek ve iletmek için birer düzenleme merkezidir. 
Sen de yaşam enerjini keşfetmek, düzenlemek ve çakralarını yaşama açmak için Bi’akıl’daki online spiritüel temasları takip etmeyi unutma.
 
Bütün dünya bir sahne ve bütün kadınlar ve adamlar sadece birer oyuncu. Sahneye giriş ve çıkış anları var. Ve bir adam kendi dönemimde pek çok rolde oynar, oynadığı roller yaşamın yedi çağıdır.” 

William Shakespeare